نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی

پودر سنگ

فروشگاه مصالح ساختمان پارسه

حوزه های فعالیت : گچ / بلوک سیمانی / شن و ماسه / پودر سنگ / سیمان

تهران (تهران)

صنایع سنگ نقش جهان

حوزه های فعالیت : پودر سنگ / سنگ ساختمانی(نما و کف و...)

پخش سیمان مصالح باتیس

حوزه های فعالیت : گچ / شن و ماسه / پودر سنگ / سیمان / آجر سفال

تهران (تهران)
لوگوی نوین سازه

نوین سازه

حوزه های فعالیت : خاک برداری و گودبرداری / پودر سنگ / بلوک لیکا / موزاییک

تهران (تهران)

آمیتیس

حوزه های فعالیت : رنگ ساختمانی / سنگ ساختمانی(نما و کف و...) / پودر سنگ / محصولات شیمیایی ساختمان / چسب های ساختمانی

تهران (تهران)

گچ سفید سمنان

حوزه های فعالیت : گچ / پودر سنگ / سیمان / آجر سفال

سمنان (سمنان)

Sobatsaze

حوزه های فعالیت : شن و ماسه / پودر سنگ / آجرفشاری / بلوک سفالی / بلوک سیمانی

تهران (تهران)