نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

پخش سیمان مصالح باتیس

نام و نام خانوادگی : مسعود صانعی

حوزه های فعالیت : گچ / شن و ماسه / پودر سنگ / سیمان / آجر سفال