نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

پترا

تولید کننده سنگ های ساختمانی

نام و نام خانوادگی : حامد افشاری

حوزه های فعالیت : سنگ(نما و کف و...)