نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

گروه هیربد

تهیه مصالح صفر تا صد انجام پروژه های ساختمانی صفر تا صد

حوزه های فعالیت : گچ / پوکه / بلوک سیمانی / سیمان / آجر سفال