نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

آسانسور و پله برقی ایمن آسانبر دماوند

نصب وراه اندازی انواع آسانسور وبالابر طبق استاندارد ملی ایران- سرویس و نگهداری تمامی نقاط تهران- تهیه و فروش تمام قطعات آسانسور و بالابر - شرکت دارای پروانه طراحی مونتاژ وزارت صنایع و عضو رسمی سندیکای آسانسور میباشد

نام و نام خانوادگی : علی مرادی

حوزه های فعالیت : خدمات آسانسور / آسانسور