نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین
لوگوی تست جوش اسكلت فلزي

تست جوش اسكلت فلزي

تست التراسونيك ، چشمي و مايعات نافذ و ابعادي قطعات فلزي

حوزه های فعالیت : خدمات مهندسی / آهنگری و جوشکاری