نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

تاسیسات غرب

انجام کلیه امور لوله کشی آب و شوفاژ و گاز و نصب لوازم بهداشتی موتور خانه.جوشکاری لوله باز کنی.رفع نم

نام و نام خانوادگی : آقای

حوزه های فعالیت : خدمات پیمانکاری / لوله کشی