نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین
لوگوی بلوک لیپر

بلوک لیپر

تولید کننده بلوک سبک سیمانی ( بتنی ) لیپر ، دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات، تنها دارنده گواهینامه بین المللی موسسه ملی استاندارد آمریکا، دارای تاییدیه فنی، دارای استاندارد ملی ایران به شماره 7782، مطابق با الزامات مبحث 18 و 19

نام و نام خانوادگی : بلوک سبک لیپر

حوزه های فعالیت : بلوک سفالی / عایق صوتی و حرارتی / بتن / بلوک سیمانی / بلوک لیکا