نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی

تیرچه باکد 10 رقمی استاندارد سیری

تولید کننده تیرچه پاشنه بتونی استاندارد و فلزی تولید تیرچه با کد استاندارد ده رقمی مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت. استفاده از جوش CO2. اجرای گام زیگزال بیست سانتیمتر طبق آیین نامه استاندارد. تحت نظارت مدیر کنترل کیفی QC. توانایی تولید روزانه تا دو هزار متر تیرچه پاشنه بتون و آمادگی عقد قرار داد با انبوه سازان. توانایی تولید روزانه تا پنج هزار کیلوگرم تیرچه فلزی. امکان شکستن تیرچه در محل پروژه توسط کارفرما جهت تست و حصول اطمینان از سلامت تیرچه

حوزه های فعالیت : تیرچه

نظرات

بدون نظر