نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین
لوگوی گروه صنعتی تولیدی ویوال

گروه صنعتی تولیدی ویوال

تنها تولید کننده ی محصول نهایی صفحات تمام چوب کابینت و کانتر با چوبهای خاص داخلی و خارجی اولین تولید کننده ی صفحات تمام چوب با طول بیش از 4 متر و ضخامت بیش از 4 سانتی متر

نام و نام خانوادگی : قدردان

حوزه های فعالیت : کابینت