نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

پویا تجارت کاریز

تولید کننده و ارائه دهنده چسب های صنعتی

حوزه های فعالیت : محصولات شیمیایی ساختمان / چسب های ساختمانی