نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

شیمی کیا

تولیدکننده چسب و رزین

حوزه های فعالیت : چسب های ساختمانی / محصولات شیمیایی ساختمان