نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

گروه صنعتی آژن

در زمینه افزودنی های بتن و چسب صنعتی

حوزه های فعالیت : محصولات شیمیایی ساختمان / چسب های ساختمانی