نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

دیمه

در زمینه و پله و سازه های فلزی فعالیت دارند

حوزه های فعالیت : پله پیش ساخته / سازه های استیل و آلومینیوم