نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

Vahdati

سیمان/ گچ /سنگ و... کلیه مصالح مورد نیاز ساختمان

نام و نام خانوادگی : M.vahdati

حوزه های فعالیت : گچ / نبشی / سنگ(نما و کف و...) / تیرآهن / سیمان