نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

تهران شرق

تولید لوله های پروفیل

حوزه های فعالیت : پروفیل / لوله پولیکا / لوله و اتصالات و تجهیزات انتقال