نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین

آرتاسیل

تولید کننده پوشش های نانوئی و مواد شیمیائی ساختمانی

نام و نام خانوادگی : بهداد مختاری

حوزه های فعالیت : نماکاری / محصولات شیمیایی ساختمان / چسب های ساختمانی