نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین
لوگوی پارس اطلس اکسیرفام

پارس اطلس اکسیرفام

تولید کننده رنگهای صنعتی و ساختمانی دارای وندور نفت و گاز فعال در زمینه تولید رنگهای الکیدی زینک ریچ پلی اورتان و اپوکسی

نام و نام خانوادگی : الهام عبدلی

حوزه های فعالیت : رنگ ساختمانی