نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین
لوگوی صنایع فلزی پلتا

صنایع فلزی پلتا

ساخت سوله و انواع اسکلت فلزی

نام و نام خانوادگی : مجید داودی

حوزه های فعالیت : اجرای اسکلت / سازه ها و درب های فلزی