نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
لوگوی Intell deck

Intell deck

شرکت دانش بنیان مخترع سقف های اینتل دک با مزایایی از جمله •کاهش هزینه های مصرفی از ۱۵٪ تا ۴۰٪ •کاهش بتن و ارمارتور مصرفی که باعث سبک تر شدن سقف میشود •تامین حداکثر پارکینگ به علت نداشتن محدودیت در ارماتور گذاری

نام و نام خانوادگی : Nastaran rashvand

نظرات

بدون نظر