نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین
لوگوی آجر قزاقی سنتی و نسوز اولیایی

آجر قزاقی سنتی و نسوز اولیایی

نام و نام خانوادگی : منصور اولیایی

حوزه های فعالیت : آجرفشاری / آجرنما