نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
بازسازی و مقاوم سازی خانه های روستایی کرمان

بازسازی و مقاوم سازی خانه های روستایی کرمان

تعداد روستاها در استان کرمان بسیار زیاد است و از این حیث استان کرمان رتبه سوم را به خود اختصاص داده به طوری که حدود نیمی از جمعیت این استان در روستاها زندگی می کنند.
استان کرمان از لحاظ مساحت بزرگترین استان کشور است ولی از نظر جمعیتی در رده نهم قرار دارد. این امر نشان دهنده ی این است که پراکندگی جمعیت در روستای کرمان بالاست.
ضمن اینکه استان کرمان از استان های زلزله خیز کشور می باشد و طبق اظهارات رئیس سازمان زمین شناسی استان , کرمان دارای 18 گسل است که این گسل ها هم خود شامل ده ها گسله هستند. بنابراین طبیعیست که هرسال شاهد زمین لرزه های مختلفی در این خطه باشیم که در این زمین لرزه ها روستاییان بیشترین آسیب را می بینند.
 علی رشیدی بیان کرد: متاسفانه بخشی از سازه های روستایی در استان از استحکام لازم برخوردار نیستند و این امر را می توان در شهرها نیز مشاهده کرد.
وی در ادامه اضافه کرد:  روستاهای غیر مقاوم بیشترین خسارات ناشی از زمین لرزه ها را متحمل شدند بنابراین باید با توجه به فعال بودن گسلهای کرمان چاره اندیشی جدی صورت گیرد و با حمایت از روستاییان زمینه مقاوم سازی سازه ها در استان فراهم شود.
بعد از زمین لرزه ای که در بم اتفاق افتاد تصمیم بر این شد که خانه های روستایی را بازسازی کنند.در این راستا تعداد زیادی از روستاهای شرق استان کرمان بازسازی شدند و بعد از زلزله زرند نیز بخشی از روستاهای شمال کرمان بازسازی شد و در قالب اجرای طرح کپرزدایی و طرح های هادی نیز تعداد قابل توجهی از روستاها در جنوب کرمان مقاوم سازی شده است.

با این حال به دلیل وسعت بالای استان و همچنین محرومیت روستاییان همچنان شاهد وجود خانه های غیر مقاوم هستیم.


پرداخت تسهیلات مقاوم سازی روستاها دچار وقفه شده است

درهفته های اخیر پرداخت تسهیلات مقام سازی در استان کرمان دچار وقفه شده است و روستاییان برای دریافت این تسهیلات در بین ادارات و بانک ها در رفت و آمد هستند.
ملزومات اداری تسهیلات بانکی و نیاز به ضامن کارمند باعث شده که بسیاری از روستاییان از این تسهیلات محروم باشند و نتوانند خانه های خود را بازسازی و مقاوم سازی کنند.

 


پیگیریهای موثری برای حل مشکل انجام شده است


علی اکبر سلطانی نژاد ادامه داد:مشکل پرداخت تسهیلات به زودی حل خواهد شد و ما به طور جدی پیگیر این مساله هستیم

سلطانی نژاد تاکید کرد: در روزهای اخیر جلسات متعددی برای رفع این مشکل برگزار شده است و در این مسیر بانک ها باید کمک بیشتری انجام دهند.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین اهداف بنیاد مسکن در استان کرمان مقام سازی خانه های روستایی است و در این خصوص اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

اجرای طرح های هادی روستایی که باعث مقاوم سازی و ایجاد زیر ساخت می شود,  انگیزه را برای ماندن و زندگی در روستاها افزایش می دهد و در این مسیر ارائه تسهیلات به روستاییان نقش مهمی دارد.

سلطانی نژاد با تاکید بر مشارکت مردم در کنار اقدامات صورت گرفته افزود: طبق برآورد ما حداقل ۶۰ درصد از روستاها مقاوم شده اند و باید این طرح در ۴۰ درصد باقیمانده نیز با جدیدت ادامه یابد.

وی با اشاره به زمین لرزه های سال گذشته کرمان گفت: یکی از دلایل اصلی عدم وقوع خسارتهای مالی مقاوم سازی بود که در روستاها صورت گرفته است.

 

 

نظرات

بدون نظر