نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
سازندگان قزوین ملزم به استفاده از آجر در ساختمان ها شدند.

سازندگان قزوین ملزم به استفاده از آجر در ساختمان ها شدند.

استفاده از آجر به عنوان یک عنصر کلیدی در نمای ساختمان ها الزامی شد.
محسن اسماعیلی با اشاره به جلسه کمیسیون ماده 5 شهر قزوین برگزار شد گفت: دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهری قزوین که توسط دبیرخانه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر تهیه و تدوین شده بود دوباره بررسی شد و قرار به تصمیم گیری مجدد شد.
او در ادامه گفت: با توجه به تلاشهایی که توسط دبیرخانه کمیته سیما و منظر شهری در 2سال گذشته صورت گرفت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهری در قزوین به تصویب رسید.
دبیر کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری تاکید کرد:با توجه به اینکه قزوین شهری است که اصالت و هویت تاریخی دارد برای پیوند دادن سیمای شهر در بافت جدید و قدیم سازندگان ملزم به استفاده آجر در نمای ساختمان ها هستند.آجر به عنوان یک عنصر کلیدی برای نمای ساختمان هاست که بافت جدید و قدیم را بهم پیوند می دهد.
اسماعیلی با بیان توجه به اینکه این دستورالعمل به عنوان گام نخست در جهت برگرداندن چهره شهر قزوین به عنوان یک شهر با پیشینه تاریخی، اصالت و هویتی بی نظیر تهیه شده است اعلام کرد: که در کمیته سیما و منظر و همچنین مدیریت استان نگرش در جهت رسیدن به این هدف بسیار جدی بوده و امیدوار هستند که در آینده شاهد اتفاقات خوبی درسطح استان باشیم.
وی عنوان کرد: در مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین در خصوص بررسی دستورالعمل اجرایی نما ومنظر شهری قزوین با کلیات دستورالعمل موافقت و مقرر گردید بسته های تشویقی جهت بالا بردن میزان تحقق پذیری ضوابط تهیه شده به جلسه آتی کمیسیون برای تائید نهایی ارائه شود.

 

نظرات

بدون نظر