نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
تشخیص ساختمان های شمالی و جنوبی  و ویژگی های آن

تشخیص ساختمان های شمالی و جنوبی و ویژگی های آن

حتما تا به حال به هنگام خرید یا اجاره آپارتمان اصطلاح شمالی یا جنوبی بودن ملک را شنیده اید. این اصطلاح در واقع موقعیت جغرافیایی ساختمان را مشخص می کند که دارای یکسری ویژگی منحصربفرد می باشد.
برای ورود به آپارتمان های شمالی ابتدا باید از حیاط عبور کنیم در صورتی که برای اپارتمان های جنوبی باید ابتدا از پارکینگ عبور کرد. درواقع حیاط اپارتمان های جنوبی پشت ساختمان می باشد.
 برای تشخیص شمالی یا جنوبی بودن ساختمان باید به جهات جغرافیایی مسلط باشیم که این جهات را می توان از راه های مختلف تشخیص داد. مثلا با استفاده از برخی گوشی های هوشمند می توان این جهات را تشخیص داد .یک روش سنتی و مرسوم دیگر استفاده از خورشید می باشد. از آنجایی که خورشید از سمت شرق طلوع می کند چنانچه صبح هنگام، دست راست خود را رو به خورشید بگیرید روبه روی شما شمال، پشت سر جنوب، سمت راست (که روبه خورشید است) شرق و سمت چپ غرب خواهد بود.

 

تعیین جهت جغرافیایی ساختمان
معمولا در هر کوچه و خیابان دو ردیف ساختمان در طرفین وجود دارند اگر در وسط کوچه یا خیابان بایستید به طوریکه دید شما رو به شمال جغرافیایی باشد در این حالت، یک ردیف از ساختمان ها پشت سر شما قرار دارند و یک ردیف دیگر از ساختمان ها نیز روبه روی شما وجود خواهند داشت و سمت چپ و راست شما نیز امتداد کوچه یا خیابان است؛ حال ساختمان هایی که بر اساس جهت یابی در جهت شمال کوچه یا خیابان قرار دارند (رو بروی شما) را شمالی و ساختمان های جهت جنوب (پشت سر شما) را ساختمان جنوبی می گویند.
هم چنین ساختمان های غربی شرقی نیز وجود دارند برای تشخیص دو ردیف از ساختمان هایی که در کوچه یا خیابان وجود دارند را در نظر بگیرید و موقعیت خود را در آن کوچه یا خیابان فرض کنید به نحوی که دید شما رو به شمال جغرافیایی باشد، در این صورت روبه روی شما امتداد کوچه یا خیابان خواهد بود (شمال) و پشت سر شما نیز امتداد دیگری ار کوچه و خیابان هست (جنوب) و فقط در سمت راست و چپ ما ساختمان وجود دارد که به این نوع از ساختمان ها به ترتیب ساختمان شرقی و غربی می گویند.

خصوصیات ساختمان های شمالی یا جنوبی
1- ساختمان های شمالی  نسبت به ساختمان های جنوبی از لحاظ نورگیر بودن، بهتر هستند .
2- در ساختمان های شمالی، برای ورود به خانه می بایست  ابتدا وارد حیاط و سپس وارد ساختمان شد به همین جهت می گویند ساختمان های شمالی در به حیاط هستند در مورد ساختمان های جنوبی قضیه برعکس است  و آنها در به ساختمان هستند یعنی شما از کوچه یا خیابان مستقیم وارد ساختمان می شوید و سپس در آن طرف ساختمان با حیاط روبه رو خواهید شد.

 

 

 

 

نظرات

بدون نظر