نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین
گود برداری

گود برداری

گود برداری یا خاک برداری

گود برداری به  کندن و حفاری زمین برای رسیدن به خاک مرغوب می گویند که بخشی از عملیات عمرانی خاکی می باشد.خاک برداری باید طبق نقشه ، مشخصات و دستورالعمل دستگاه نظارت در ابعاد و اندازه خواسته شده انجام شود. خاک برداری بیش ازاندازه از لحاظ اقتصادی و اجرایی مقرون به صرفه نمی باشد.

با نیاز به خرید همراه باشید تا انواع خاک برداری و گود برداری را بررسی کنیم:

  • خاک برداری حفاظت شده یا مهار شده

  • خاک برداری حفاظت نشده یا مهار نشده : در خاکبرداری یا گودبرداری حفاظت نشده شرایط مکانیکی  پایداری دیواره های قائم یا شیب ها رو مهیا میکند.

  • روش دوخت به پشت

  • روش دیافراگمی

  • اجرای شمع

  • سپر کوبی

  • روش پلکانی یا منبری

  • اجرای خرپا

  • روش جز به جز

 

نکاتی که باید قبل از گودبرداری ساختمان به آن ها توجه کرد

بررسی ساختمان های کناری:

قبل از گود برداری ساختمان باید دیوار های مشترک مرزی، نوع مصالح، قدیمی یا نو بودن، وجود ترک، سقف ها یا تیر های مشترک، چگونگی اتصال دیوار ها، نحوه اتصال دیوار های مرزی، نعل درگاه ها، وجود بازشو ها، لوله دودکش ها، داکت های تاسیساتی در دیوار های مرزی ساختمان های کناری بررسی بشود.

 

ساختن سقف های ایمن:

قبل از تخریب و گودبرداری ساختمان می توان  با داربست های فلزی که توری های مناسب روی آن را می پوشاند ایمنی افراد و وسایل را در مقابل سقوط اجسام تامین کرد.

 

شناسایی و پر کردن چاه های فاضلاب:

چاه های فاضلاب رو باید قبل از تخریب ساختمان شناسایی و با مواد مناسب پر کرد. اگر عمق چاه ها بیش تر از عمق گودبرداری ساختمان بود باید تا ۵۰ سانتی متر بالاتر از کف گودبرداری،داخل چاه رو با بتن کم مایه یا غوطه ای پر کرد. بعد از انجام اینکار باید روی چاه رو با مواد ساختمانی دیگه تا سطح زمین پر کرد.

 

طبقه بندی:مقالات مرتبط با ساختمان,گودبرداری

کلمات کلیدی:گود برداری,خاک برداری,تخریب ساختمان,انواع خاک برداری,نیاز به خرید