نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
صدیقی سرپرست سیمان ساوه شد

صدیقی سرپرست سیمان ساوه شد

صدیقی در حکمی از سوی مدیرعامل سیمان تامین, سرپرست سیمان ساوه شد.
به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان در این حکم نوشت :با استناد به وکالت اخذ شده از شرکت سیمان فارس و خوزستان و با توجه به سوابق ارزشمند و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت سیمان ساوه منصوب می شوید.
او همچنین ادامه داد: امید است تا با در نظر گرفتن آیین نامه های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در جهت پیشبرد اهداف انجام وظیفه کنید.

 

نظرات

بدون نظر