نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
مقاوم سازی و روش های به کارگیری آن در ساختمان

مقاوم سازی و روش های به کارگیری آن در ساختمان

 

مقاوم سازی ساختمان به فرایندی می گویند که قدرت ساختمان را در مقابل بارهای وارده افزایش می دهد و ساختمان می تواند وزن زیادی را روی خودش تحمل کند . بدین منظور برای عملکرد بهتر ساختمان ساختار آن را بهبود می بخشند.
مواردی که مقاوم سازی ساختمان در آن ها لازم است به شرح زیر می باشد:
1)هریک از دلایل فرسایش خاک
2)ضعف های طراحی و ساخت
3)کیفیت نامطلوب مواد و مصالح
4)خرابی ناشی از سن ساختمان و یا بی توجهی در ساخت
استفاده از پوشش بتنی یا ژاکت فلزی برای مقاوم سازی ساختمان و یا بهسازی لرزه ای در ساختمان یکی از راهکار هاست.
در ادامه می خواهیم روش های مقاوم سازی ساختمان را در
سایت نیاز به خرید بررسی کنیم.


دلیل ضرورت مقاوم سازی ساختمان ها
خیلی از سازه هایی که در ابتدا برای استفاده های خاصی ساخته شده اند با گذر زمان به دلیل تغییر در استفاده و کاربرد آن ها باید بازسازی و مقاوم سازی شوند چراکه ممکن است به ظرفیت بارگذاری بیشتر نیاز داشته باشند. درنتیجه این تقاضاهای بار بالاتر، ساختارهای موجود باید دوباره ارزیابی شده و برای برآورده شدن نیازهای بار اضافی ممکن است مقاوم سازی ساختمان ضرورت یابد.
برای سازه های فولادی و بتن آرمه، مقام سازی در برابر زلزله می تواند با استفاده از یکی از روش های مختلف نظیر شاتکریت، اتصالات قطعات پیش ساخته و چسباندن ورقه های فولادی، افزایش سطح مقطع بخش بتنی با بهره گیری از پوشش بتنی و کامپوزیت خارجی، فولاد پیوندی خارجی، تقویت خارجی عضو سازه ای با سیستم های پس از کشش خارجی یا داخلی و همچنین سایر روش ها و یا ترکیب آن ها، انجام شود.

 

روش های رایج مقاوم سازی


پوشش بتنی یا ژاکت فلزی:
از ژاکت فلزی و پوشش بتنی برای افزایش مقاومت فوندانسیون و شکل پذیری و پیوستگی آرماتور و بتن می توان استفاده کرد.همچنین با افزایش ظرفیت برشی و افزایش تحمل فشار روی دیوارها و تیرها در برابر زلزله هم مقاوم سازی صورت می گیرد, به عبارتی به وسیله پوشش بتنی یا ژاکت فلزی بهسازی لرزه ای در ساختمان ایجاد می شود.


کابل های پس تنیده:
این روش را می توان برای مقاوم سازی سازه های بتن آرمه  استفاده کرد. این روش از طریق کشش سبب افزایش ظرفیت باربری عضو فعال شده و سازه را تقویت می کند.


دیوار برشی:
دیوار برشی را به سازه های بتنی و فولادی پیوند میزنند تا سختی سازه را افزایش دهند. با این کار ظرفیت تحمل بارهای وارده به سازه بیشتر می شود و در نتیجه ی آن مقاوم سازی لرزه ای هم صورت می گیرد


اضافه کردن بادبند فولادی:
 در این روش از مقاوم سازی ساختمان یک مهاربند فولادی به سازه بتنی اضافه می کنند که درنتیجه ی آن سختی و مقاومت برشی سیستم افزایش یافته و نیاز به شکل پذیری در آن کاهش می یابد. سیستم های مهاربند به دو شکل همگرا و واگرا موجود هستند.
با توجه به پرهزینه بودن سیستم های بادبند واگرا(EBF) و مشکلات موجود در اجرا و تأمین جزئیات تیر پیوند، این روش بسیار مرسوم نبوده ازاین رو بیشتر از سیستم های بادبند همگرا برای بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی و فولادی استفاده می شود.

روش مقاوم سازی
شاتکریت بتنی دیوار:
 یکی دیگر از روش های بهسازی لرزه ای استفاده کردن از شاتکریت بتنی برای مسلح نمودن دیوار بتنی یا مصالح بنایی است.
برای ایجاد شاتکریت بتنی ابتدا دیوار توسط شبکه های میله گردی کاملاً مهاربندی شده و سپس بتن پاشی با استفاده از دستگاه شاتکریت انجام می شود.
ایجاد انسجام مناسب در دیوار، افزایش مقاومت و شکل پذیری درون صفحه و برون صفحه از مزیت های این روش مقاوم سازی ساختمان است.
همچنین شبکه میله گرد ایجادشده بروی سطح دیوار و پاشیدن بتن بروی آن ها یک لایه بتن آرمه را بروی این مصالح بنایی ایجاد کرده که بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی در برابر زلزله را افزایش می دهد.


مقاوم سازی سقف بتنی با استفاده از ورقه های فولادی:
 برای افزایش سختی، مقاومت و یکپارچگی کف ها و سقف های بتنی در ساختمان می توان از صفحات یا ورقه های فولادی جهت مقاوم سازی ساختمان استفاده کرد.
در این روش کنترلی، ورقه ها باید به صورت صحیح به سقف متصل و سپس مهار شوند.
برای پر کردن فضای بین سقف و ورقه ها از گروت یا مصالحی بر پایه اپوکسی استفاده می شود تا ضمن چسبندگی سبب بهبود و بهسازی لرزه ای و انتقال بار مناسب به سازه شوند.


مقاوم سازی ستون ها و تیرهای بتنی با صفحه های فولادی:
جهت محصورسازی اجزای سازه های بتنی مثل تیرها و ستون ها و مصالح بنایی آن ها می توان از پروفیل ها و ورقه های فولادی استفاده کرد.
این روش مؤثر در مقاوم سازی ساختمان و بهسازی لرزه ای برای مقاوم سازی سازه های بتنی که اجزای آن ها مقاومت پایینی دارند بسیار مناسب است.

 

نظرات

بدون نظر