نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
بیکاری هزاران مهندس با ابلاغیه جدید وزیر راه

بیکاری هزاران مهندس با ابلاغیه جدید وزیر راه

 

با توجه به گزارش روزنامه کیهان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه ای با عنوان  «شیوه نامه جدید تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383» صادر کرد. طبق قانون تا به حال انتخاب ناظر با  سازمان نظام مهندسی بوده است، اما براساس شیوه نامه جدید، انتخاب مهندس ناظر ساختمان به کارفرما محول شده است. به همین دلیل مهندسان ساختمان با برگزاری نظرسنجی و ارائه نظرات خود، این تصمیم وزیر راه و شهرسازی را نقد کرده اند.

عاطفه امانی، مهندس پایه 3 عمران در شهر تهران می گوید: وزیر به دنبال آن است که انتخاب مهندس ناظر ساختمان به عهده مالکان یا در اصل بساز و بفروش ها باشد که این امر موجب پایین آمدن کیفیت ساختمان ها و از بین رفتن ماهیت وجودی نظام مهندسی می شود. این مهندس ساختمان اعلام کرد: در صورتی که سازنده، خودش ناظر ساختمان را انتخاب کند، مهندس ناظر استقلال خود را از دست داده و دیگر نمی تواند ایرادات را به صراحت بگیرد و تبدیل به ماشین امضای مالک می گردد تا در نهایت بتواند امرار معاش کند. این اقدام بیکاری سی و پنج هزار نفر از مهندسان عضو سازمان را به دنبال دارد. وحید شهرزاد هم تأکید کرد که این شیوه نامه جدید وزیر راه باعث تضعیف جایگاه مهندس در کشور، بسته شدن سازمان نظام مهندسی و بیکار شدن تقریبا 5 هزار نفر به صورت مستقیم و 20 هزار نفر به صورت غیرمستقیم می شود.وی در ادامه گفت: این شیوه نامه به قدری مضحک و نادرست است که با عکس العمل وزیر کشور روبرو شد ولی با این حال آقای وزیر بر تصمیم خود مصمم است و به گفته خودشان کسی نمی تواند جلوی شیوه نامه را بگیرد!

فرشاد امیرخانی، عضو هیئت مدیره دوره های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران هم در این رابطه اعلام کرد: آخوندی خیلی راحت می گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانونباعث ایجاد فساد می شود، ولی نمی گوید این قانون را خودش تصویب کرده .

امیرخانی افزود: آخوندی پنج دوره عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده چطور به قوانینی که خودش تصویب کرده، قوانین فسادپرور می گوید؟

وحید اقتصادی، کارشناس رسمی دادگستری هم بیان کرد: مهندس ناظر نقش بازرس را دارد و امین مردم است، پس نباید انتخابی باشد. مالک باید اختیار انتخاب مهندسین اجرایی را داشته باشد  ولی ناظر خیر.

وی در در اثبات گفته ی خود ادامه داد: اگر ناظر انتخابی باشد، دلالی و باندبازی و رانت به وجود می آید، اشخاصی به عنوان واسطه و کار چاق کن، برای دفاتر کار جور میکنند و درصد گرفته و جیبشان را از حق مهندسان ناظر پر میکنند و یا برخی از مهندسان ناظر با پست و یا نفوذی که دارند، کارهای بزرگ را مال خود کرده و خدمات مطلوبی هم نخواهند داد.

مهندس ناظر

فردی به نام موسوی در این رابطه می گوید: عامل اصلی مشکلات ایجاد شده برای جامعه 500 هزار نفری مهندسی کسی نیست جز دکتر حامد مظاهریان.  بی برنامگی و عدم تسلط و آشنایی آقای مظاهریان با امور مسکن و ساختمان باعث بحرانی شدن رکود در این بخش شده است.

اظهارات این فرد درباره معاون وزیر راه، به سابقه تحصیلی وی برمی گردد که دکتری خود را از دانشگاه لندن دریافت کرده است. با توجه به ابهاماتی که در سوابق و دید تحصیلکردگان در غرب مخصوصا کشور انگلستان در جامعه علمی کشور وجود دارد، تصمیمات و عملکرد این افراد در جایگاه های مدیریتی حساس کشور همواره مورد بحث بوده است.

مظاهریان دکتری خود را در گرایش «معماری اسلامی» گرفته است ولی به عنوان مثال راهنمای پایان نامه ای با عنوان «طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد روانشناسی یونگ» در دانشگاه تهران بوده است. هر چند این قبیل مطالعات به خودی خود اتفاق عجیبی نیست، اما برخی رویکردهای مطالعاتی تحصیلکردگان غرب به معماری را روشن می کند.

 

نظرات

بدون نظر