نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
سه هزار هکتار بافت فرسوده در تهران داریم!

سه هزار هکتار بافت فرسوده در تهران داریم!

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ازوضعیت بحرانی  3000 هکتار بافت فرسوده در تهران خبر داد و گفت: با نوسازی بافت فرسوده می توان هزینه های شهری را تا 30 درصد کاهش داد.

140 هزار هکتار از مساحت شهری ایران را بافت فرسوده و ناکارآمدتشکیل داده . در واقع 18 درصد سطوح شهری بافت فرسوده بوده که حدود 19 میلیون نفر در آن زندگی می کنند .

اجرای بازآفرینی شهری اساسا توسط یک دستگاه امکان پذیر نیست برای همین لازم است  سیاستگذاری واحد در این باره داشته باشیم تا بتوانیم نحوه برخورد با این پدیده در کشور را یکسان کنیم. در کشور مطابق منطق یکپارچه سازی برنامه، 434 شهر  تاکنون 2700 محله در چارچوب این برنامه ها شناسایی شده و دارای برنامه نوسازی هستند. نیازهای این برنامه بر اساس توجه به آسیب، نهادسازی، توانمندی اقتصادی، مهارت آموزی شناسایی شده است.بر اساس قانون برنامه ششم دولت موظف است سالانه نوسازی 270  محله  را در دستور کار خود قرار دهد. تاکنون در 472 محله برنامه نوسازی شهری آغاز شده است. در سال اول برنامه ششم در 88 شهر کشور و 175 محله اقدامات اجرایی و عملیاتی داشته ایم. در واقع ما از برنامه ششم توسعه عقب نیستیم و تاکنون در این زمینه 2906 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت نوسازی شهری ایران تاکید بر این دارد که 53 هزار فقره وام بازسازی مسکن به مردم پرداخت کرده است که در آن فقط 8 کیلومتر معبر باز شده است، وی می گوید اگر شهرداری می خواست این کار را انجام دهد باید هزینه های بسیاریزیادی را صرف می کرد.در تهران 14 هزار هکتار بافت فرسوده داریم که لازم است به وضعیت 3000 هکتار آن رسیدگی شود و زودتر در دستور بازسازی قرار بگیرد . این طرح در قالب طرح مسکن امید 2 پروژه در تهران آغاز شده که در یکی از آنها 98 واحد در زمینی به مساحت تقریبا 9800 متر در حال ساخت و ساز می باشد.

نظرات

بدون نظر