نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
خرید و فروش ملک در رونق است یا رکود؟

خرید و فروش ملک در رونق است یا رکود؟

امروزه بسیاری از اقشار جامعه این سوال برایشان پیش آمده است که آیا بازار خرید و فروش مسکن دچار رکود شده است و یا در رونق است؟ این سوال برای کسانی که قصد خرید مسکن را دارند بسیار مهم می باشد و همین طور برای کسانی مهم است که می خواهند وارد این بازار شوند و به فروش ملک و مسکن بپردازند.


خرید و فروش ملک در رونق است و یا رکود؟


بسیاری از افرادی که به خرید و فروش ملک مشغول می باشند در 5 سال اخیر با افزایش فعالیت در حوزه خرید و فروش ملک اعلام می کردند که این بازار دچار تحول شده است و به رونق خوبی دست پیدا کرده است ولی واقعیت ها درباره بازار خرید ملک و فروش آن چیز دیگری را می گوید و بسیار متفاوت می باشد. گزارشاتی که از بازار مسکن به رسانه ها اعلام می شود نشان از رکود بسیار شدید در این بازار دارد. در سال های قبل 2 دسته از افراد که تاثیر بسیار خوبی در این بازار می گذاشتند در صحنه خرید و فروش مسکن حضور داشتند و این بازار را رونق می بخشیدند، دسته اول مصرف کنندگان واقعی بودند که به خرید مسکن مشغول بودند که تعداد افراد این دسته امروزه بسیار کاهش پیدا کرده است و دسته دوم نیز افرادی بودند که از فروش مسکن به سود می رسیدند که این دسته نیز امروزه دیگر وجود ندارند.

رونق یا رکود بازار مسکن

دلیل رکود بازار خرید و فروش مسکن چیست؟


طبق گزارشات و تحقیقاتی که در این زمنیه شده است مهم ترین عوامل رکود بازار خرید و فروش مسکن 2 علت می باشد، علت اول نداشتن پول و سرمایه در دهک های پایین جامعه می باشد، این دهک از جامعه قشر بسیار زیادی را دربرمی گیرد که در گذشته خریداران مسکن بیشتر از این قشر بیرون می آمدند. علت دوم رکود بازار خرید و فروش مسکن ازدیاد ساختمان ها  و منازل لوکس می باشد که بسیار بیشتر از میزان تقاضای این ساختمان ها می باشد و همین باعث شده است که بسیاری از منازل لوکس خالی بماند و به همین ترتیب بازار خرید و فروش مسکن نیز راکد شود.

نظرات

بدون نظر