نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
پی ریزی اساسی ترین مرحله ساختمان سازی

پی ریزی اساسی ترین مرحله ساختمان سازی

یکی از ابتدایی ترین مراحل ساخت ساختمان پی ریزی و اجرای فوندانسیون می باشد. درواقع اساسی ترین مرحله در قسمت سفت کاری فوندانسیون و پی ریزی است  همانطور که از قدیم گفته اند استحکام مقاومت و کیفیت یک ساختمان از پی ریزی آن شروع می شود. در ادامه سایت نیاز به خرید قصد دارد تا مراحل این قسمت از ساختمان سازی را به اختصار شرح دهد. با ما همراه باشید:


آشنایی با پی و فوندانسیون و انواع آن
بخشی از ساختمان است که  بار و نیرو را از ستونها به زمین و خاک اطرافش منتقل می کند. بر اساس نوع ساختمان و میزان نیروهای وارده، بافت لایه ها و نوع خاک زمین و شرایط آب و هوایی منطقه می توان نوع فوندانسیون و ابعاد آن  را انتخاب کرد

انواع پی و فوندانسیون: 
پی های کم عمق یا سطحی (shallow foundations)
پی های نیمه عمق (Pier foundations)
پی های عمیق(Deep foundation)
پی های ویژه(special foundation)
فوندانسیون سطحی در عمق کم و نزدیک سطح زمین اجرا می شوندو جنس آنها می تواند از سنگ , بتن یا بتن آرمه باشد. معمولا نسبت عمق به عرض را کوچکتر از مساوی 3 در نظر می گیرند.
برای اجرای فوندانسیون های  نیمه عمیق یک چاه در زمین حفر می گردد و بعد داخل آن را با مصالح پر می کنند.معمولاً از اصطحکاک جدار چاه و پی نیمه عمیق صرف نظر می شود لذا نحوه محاسبه این پی ها شبیه محاسبه شالوده های سطحی است.
رایج ترین  فوندانسیون های عمیق شمع ها هستند که نسبت عمق قرارگیری به کوچکترین بعد افقی آن از ۱۰ تجاوز نکند. در این نوع پی شمع ها به وسیله یک سازه واسطه بارهای سازه را می گیرند و به زمین منتقل می کنند این قسمت واسط را سر شمع یا کلاهک(Cap)   می گویند از دیگر  پی های عمیق می توان پی عمیق چاهی و پی صندوقه ای را نام برد

پی کنیپی کنی

مراحل پی ریزی و فونداسیون ساختمان:


آزمایش زمین
گاهی پس از پی کنی به طبقه ای از زمین محکم و سفت می رسند و پی سازی را شروع می کنند ولی پس از چندی ساختمان ترک بر می دارد . علت آن این است که زمین سفتی که به آن رسیده اند از طبقهُ نازکی بوده است و متوجه آن نشده اند ولی برای اطمینان در جاهای مختلف زمین می زنند تا از طبقات مختلف زمین آگاهی پیدا کنند و بعد شفته ریزی را شروع می کنند این عمل را در ساختمان گمانه زنی (سنداژ) می گویند .

امتحان مقاومت زمین
یک صفحه بتنی 20*20*20 یا 20*50*50 از بتن آرمه گرفته و روی آن به وسیلهُ گذاشتن تیرآهنها فشار وارد می آورند . وزن آهنها مشخص و سطح صفحه بتن هم مشخص است فقط یک خط کش به صفحه بتنی وصل می کنند و به وسیله میلیمترهای روی آن میزان فرورفتگی زمین را از سطح آزاد مشخص و اندازه گیری می کنند ولی اگر بخواهند ساختمانهای بسیار بزرگ بسازند باید زمین را بهتر آزمایش کنند . برای ای منظور با دستگاه فشار سنج زمین را اندازه گیری می کنند و آزمایش فوق برای ساختمانهای معمولی در کارگاه است .

پس از عملیات فوق پی کنی را آغاز میکنند و پس از پی کنی شفته ریزی شروع می شود .

شفته ریزی

توجه شود این عمل همان آزمایش بارگذاری صفحه است که در درس مهندسی پی جزء آزمایش های محلی و مهم محسوب میشود البته از آنجا که انجام عملیات مکانیک خاک برای ساختمانهای معمولی صرفه اقتصادی ندارد ، انجام این آزمایش در سازمانهای و اداره های دولتی و یا ساختمانهای بلند انجام می شود .

افقی کردن پی ها (تراز کردن)
برای تراز کردن کف پی ساختمانها از تراز های آبی استفاده می کنند در دیوارهای طویل چون کار شمشه و تراز کردن وقت بیشتری لازم دارد ، برای صرفه جویی در وقت از سه T می توان استفاده کرد بدین معنی که T اول را با T دوم تراز می کنند و T سوم را در مسافت مسیر به طوری که سه T در یک ردیف قرار بگیرد قرار می دهند از روی T اول و دوم که با هم برابر هستند T سوم را میزان و برابر می کنند و پس از آنکه T سوم برابر شد T اول را بر می دارند و به فاصله بیشتری بعد از T سوم قرار می دهند ، دوباره T دوم و سوم را با T چهارم که همان T اول می باشد برابر می کنند و دنباله این ترازها را تا خاتمه محل کار ادامه می دهند .
البته این طریق تراز کردن بیشتر در جاده سازی و زمین های پهناور به کار می رود .

 

در پایان سایت نیاز به خرید پیشنهاد می کند که برای انجام خدمات پی ریزی ساختمان های درحال ساخت خود از پیمانکاران نیاز به خرید کمک بگیرید.


 

نظرات

بدون نظر