نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
مقایسه قیمت مصالح از سال گذشته تا امسال

مقایسه قیمت مصالح از سال گذشته تا امسال

مرکز آمار اعلام کرد که در مقایسه تمامی ١٢٧ قلم مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال «گونی چتایی ٧*٤٠» با ٢١٩,٠ درصد بیش ترین افزایش قیمت و «لوله ی سیمانی معمولی نمره ی ١٠» با ٨.٩ درصد بیش ترین کاهش در متوسط قیمت را نسبت به دوره قبل داشته اند.
به گزارش افکارنیوز ، بر اساس اعلام مرکز آمار در طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی از سال ١٣٦٥ به صورت شش ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می شود.

در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی (١٢٧ قلم) با مراجعه به تولیدکنندگان یا عمده فروشان مصالح ساختمانی و با استفاده از تبلت، جمع آوری می شود. آمارهای مربوط به نیمه اول سال ١٣٩٧ قیمت مصالح ساختمانی به صورت زیر است:

در مقایسه تمامی ١٢٧ قلم مورد آمارگیری این دوره، «گونی چتایی ٧*٤٠» با ٢١٩,٠ درصد دارای بیش ترین افزایش قیمت و «لوله سیمانی معمولی نمره ١٠» با ٨.٩ درصد دارای بیش ترین کاهش در متوسط قیمت نسبت به دوره قبل بوده اند.

همچنین مقایسه متوسط قیمت در این دوره با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که بیش ترین افزایش قیمت مربوط به «گونی چتایی ٧*٤٠» با ٢٩٥,٣ درصد و بیش ترین کاهش قیمت مربوط به «کول سیمانی» با ١٦,١ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، این آمار در سال ۱۳۹۶ در بین تمامی ١٢٧ قلم مورد آمارگیری اقلام "میلگرد آجدار نمره ٦" با ٥٣,٤ درصد دارای بیشترین افزایش و "پلاستوفوم (یونولیت) ٢٠ کیلوگرم در متر مکعب" با ١١.٧ درصد دارای بیشترین کاهش در متوسط قیمت نسبت به دوره قبل از خود را داشته اند.

 

نظرات

بدون نظر