نیاز به خرید
نیاز به خرید
درخواست آنلاین خدمات و کالای ساختمانی
شرکت کیافلز

خرید سیم و کابل

26 روز قبل
شماره همراه
زمان پاسخگویی
از 9 الی 21
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
خرید سیم و کابل پروژه تجاری این استعلام در دو بخش سیم و کابل نسوز و معمولی میباشد خواهشمند است پیش فاکتور مورد نظر را به واتس اپ 09198230498 ارسال نمایید شرح عملیات تعداد/ مقدار واحد سيم افشان 1.5 با رنگ مشکی 2300 مترطول سيم افشان 1.5 با رنگ آبی 1500 مترطول سيم افشان 1.5 با رنگ زرد-سبز 1500 مترطول سيم افشان 2.5 با رنگ مشکی 1600 مترطول سيم افشان 2.5 با رنگ آبی 1600 مترطول سيم افشان 2.5 با رنگ زرد-سبز 1600 مترطول كابل NYCY 2×2.5 م800 مترطول كابل 30×1.5 375 مترطول كابل 40×1.5 10 مترطول كابل 3×1.5 3050 مترطول كابل 3×2.5 1655 مترطول كابل 1×50 50 مترطول كابل 1×70 105 مترطول كابل 1×95 15 مترطول كابل 1×120 300 مترطول كابل 1×150 15 مترطول كابل 3×4 1400 مترطول كابل 3×6 160 مترطول كابل 3×10 100 مترطول كابل 5×2.5 40 مترطول كابل 5×6 300 مترطول كابل 5×10 100 مترطول كابل 5×16 260 مترطول كابل 3×50+25 150 مترطول كابل 3×70+35 75 مترطول كابل شیلددار اعلام حریق هالوژن فری 2x1.5 م935 مترطول سيم مسي ارت روكشدار (دو رنگ ) به مقطع 25 150 مترطول سيم مسي ارت روكشدار (دو رنگ ) به مقطع 35 75 مترطول سيم مسي ارت روكشدار (دو رنگ ) به مقطع 50 5 مترطول سيم مسي ارت روكشدار (دو رنگ ) به مقطع 70 150 مترطول نسوز شرح عملیات تعداد/ مقدار واحد سيم افشان نسوز 1.5 با رنگ مشکی 2300 مترطول سيم افشان نسوز 1.5 با رنگ آبی 1500 مترطول سيم افشان نسوز 1.5 با رنگ زرد-سبز 1500 مترطول سيم افشان نسوز 2.5 با رنگ مشکی 1600 مترطول سيم افشان نسوز 2.5 با رنگ آبی 1600 مترطول سيم افشان نسوز 2.5 با رنگ زرد-سبز 1600 مترطول كابل NYCY 2×2.5 800 مترطول كابل FRHF 30×1.5 375 مترطول كابل FRHF 40×1.5 10 مترطول كابل FRHF 3×1.5 3050 مترطول كابل FRHF 3×2.5 1655 مترطول كابل FRHF 1×50 50 مترطول كابل FRHF 1×70 105 مترطول كابل FRHF 1×95 15 مترطول كابل FRHF 1×120 300 مترطول كابل FRHF 1×150 15 مترطول كابل FRHF 3×4 1400 مترطول كابل FRHF 3×6 160 مترطول كابل FRHF 3×10 100 مترطول كابل FRHF 5×2.5 40 مترطول كابل FRHF 5×6 300 مترطول كابل FRHF 5×10 100 مترطول كابل FRHF 5×16 260 مترطول كابل FRHF 3×50+25 150 مترطول كابل FRHF 3×70+35 75 مترطول كابل شیلددار اعلام حریق هالوژن فری 2x1.5 935 مترطول جمع قیمت سيم مسي ارت روكشدار (دو رنگ ) به مقطع 25 150 مترطول سيم مسي ارت روكشدار (دو رنگ ) به مقطع 35 75 مترطول سيم مسي ارت روكشدار (دو رنگ ) به مقطع 50 5 مترطول سيم مسي ارت روكشدار (دو رنگ ) به مقطع 70 150 مترطول جمع قیمت