نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین
شرکت کیافلز

درخواست کاشی گلدیس

11 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
کاشان (اصفهان)
درخواست کاشی گلدیس مدل هلنا متراژ تا 1000 متر مربع.با امکان پرداخت چک معتبر قابل استعلام با سر رسید سه تا چهار ماه.