نیاز به خرید
نیاز به خرید
خرید و فروش مصالح به سبکی نوین
شرکت کیافلز

نیاز به کامپوزیت سبز

11 روز قبل
شماره همراه
محل
میانه (آذربایجان شرقی)
برای 2 واحد در میانه نیازمند 70 متر کامپوزیت سبز هستم(فوری)/احمدی