نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان

آریا فوم بتن

اجرای کف سازی طبقات با بتن سبک ( فوم بتن )

نام و نام خانوادگی : علی طباطبایی

حوزه های فعالیت : فوم بتن