نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان

خشت هفتم

نام و نام خانوادگی : اميرحسين زكريا

حوزه های فعالیت : اجرای اسکلت / خدمات کاشی کاری و سرامیک / خدمات نقاشی ساختمان / اجرای تاسیسات برق / گچ کاری