نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
لوگوی سلیم سازه تمیم

سلیم سازه تمیم

کف تا بام ساختمان ، مشاوره و فروش

نام و نام خانوادگی : حامد معمار منتظرین

حوزه های فعالیت : مهندس مجری