نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان

زارع تجارت کیان

شرکت خرید و فروش محصولات ساختمانی

نام و نام خانوادگی : علی زینال

حوزه های فعالیت : تیرچه / میلگرد