نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان

سراج کرج

نام و نام خانوادگی : میثم حاجی حسنی

حوزه های فعالیت : اجرای اسکلت / خاک برداری و گودبرداری / خدمات مهندسی / محوطه سازی و نورپردازی / مهندس مجری