نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان

گسترش الیاف پیشرفته

تولیدکننده و تامین کننده الیاف کربن - پارچه کربنی برای صنایع مختلف کشور

نام و نام خانوادگی : میسمی

حوزه های فعالیت : مقاوم سازی