نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان

نیکان سازه

تولید انواع بلوک سیمانی ، تیغه سفالی و آجر

نام و نام خانوادگی : ایمانی

حوزه های فعالیت : بلوک لیکا / بلوک سیمانی / بلوک سفالی / آجرفشاری / آجر سفال