نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

آجر ده سوراخه لفتون

21 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
برای نمای یک سوله در اشتهارد نیازمند آجر ده سوراخه لفتون هستم/حاج حسنی