نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به گودبردار

21 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
برای یک پروژه کوچک در اشتهارد نیاز به گودبردار و خاک بردار دارم/حاج حسنی