نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیازمند تیرچه بتنی

21 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
برای 8 واحد 100 متری نیاز به تیرچه بتنی دارم/فهیمی