نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

خریدار میلگرد هستم

22 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
نیاز به میلگرد 10 و 20 برای پروژه ای 6 طبقه در خزانه دارم/جان شکن