نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

برق کار

26 روز قبل
شماره همراه
محل
تهران (تهران)
نیازمند برق کار برای همکاری در یک شرکت ساختمانی هستم