نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به گچ کار

24 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
برای 4 واحد در گمرک نیاز به یک گچ کار دارم/فراهانی
1398/07/30

[ توافقی ]

در خدمتیم