نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

نیاز به بتن آماده

29 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
تهران (تهران)
درخواست خرید بتن آماده دارم. برای هرسقف 24 متر /اسماعیل یار