نیاز به خرید
نیاز به خرید
اولین سایت درخواست خرید بی واسطه در صنعت ساختمان
شرکت کیافلز

800 متر سنگ

30 روز قبل
شماره همراه
دسته بندی
محل
ری (تهران)
خریدار 800 متر سنگ برای پروژه ای در شهر ری هستم/رازی نژاد